HISTORIA MIASTECZKA

Piwniczna Zdrój istnieje już ponad 650 lat - miasto królewskie założone w 1348 r. przez króla Kazimierza Wielkiego, oparte na prawie magdeburskim przy szlaku handlowym na Węgry. Pierwotna nazwa "Piwniczna - Szyja" wiązała sie z ukształtowaniem terenu - zwężeniem (szyją) doliny Popradu w miejscu lokacji. Równocześnie uposażono parafię i niedługo zbudowano kościół. Obecny kościół parafialny zbudowany został w latach 1880 - 1885.
Na przestrzeni wieków Piwniczna miała okresy intensywnego rozwoju gospodarczego, ale i nie szczędziły jej liczne klęski żywiołowe - pożary, powodzie, zarazy wywołane powszechnym głodem, ucierpiała też od napadów wroga. Położenie przy ruchliwym trakcie handlowym na Węgry, liczne przywileje królewskie były jednak znaczące dla jej rozkwitu. Na przełomie XVIII i XIX wieku miasto przeżywało wyraźne ożywienie gospodarcze. Wybudowano młyny, papiernię, tracz miejski, świdernie, folusz, karczmę - rozwijało się rzemiosło. W 1792 roku zakończono budowę szkoły.
W 1801 roku w środku rynku wybudowana została kasta czyli skrzynia z drzewa modrzewiowego, w której utrzymywała się woda. Studnia ta jako zabytek stoi na rynku do dzisiaj. W latach 1874 - 1876 wybudowano kolej Nowy Sącz - Muszyna. W 1912 roku w mieście założono naftowe oświetlenie - 8 latarni, później wybrukowano przyległe do centrum ulice.


Zabytkowa studnia

Urząd Miasta i Gminy


Zobacz też -